Textruta: Välkommen till
Hela Hälsan nu
Drottninggatan 28
803 11 Gävle
Hela Hälsan nu är en grupp av självständiga terapeuter och hälsomottagningar som jobbar under gemensam flagg.

Textruta:  
Textruta: Textruta: M� Bra Praktiken G�vle
Gun-Britt Karlsson
Certifierad/Diplomerad
Kroppsterapeut/Zonterapi/Reflexologi,
Klasisk massage/Resonans Healing
Tel: 070-621 69 58
Mail: mabra.praktiken.gavle@passagen.se
 
Hemsida: www.mabrapraktiken-gavle.se
Textruta: Asista
Eva Timerdal
Leg. Sjuksk�terska/Barnmorska
Tel: 073-309 22 02
Mail: eva@asista.se
 
Hemsida: www.asista.se
Textruta: Marie Sterner
Rosenmetoden
Kraniosakral
Dipl. Rosenterapeut/Kraniosakralterapeut
Tel: 070-3059631
Mail: marie.e.sterner@telia.com
  
 
Textruta: Carina Jernberg
Healing
Helande och L�kande energi som startar i g�ng fl�det i hela kroppen .
Tel: 070-551 50 03
Textruta: Hitta till Hela H�lsan nu